Categories
ล้อแม็กซ์

ค่า Offset ของ ล้อแม็ก คืออะไร

ค่า Offset ของ ล้อแม็กว่าคืออะไร

 

ออฟเซ็ตของล้อแม็ก Offset มันคืออะไร?ออฟเซ็ตของล้อแม็ก คือระยะห่าง หรือบางคนก็เรียกว่าระยะการเยื้อง

ระหว่างจุดกึ่งกลางเส้นแบ่งครึ่งล้อตามแนวขวางกับหน้าแปลนของล้อหรือที่เราเรียกกันว่า”Hub Mounting

Surface”โดยระยะพวกนี้เราจะแบ่งกันออกเป็น 3ระยะคือ

 

 

เรียบเรียงโดย ล้อแม็กไทย

 

ระยะออฟเซ็ต

 

1. ระยะ Negative offset หรือ ออฟเซ็ตลบ
จะมีการเยื้องระหว่างจุดกึ่งกลางเส้นแบ่งครึ่งล้อตามแนวขวางกับหน้าแปลนของล้อโดยการเยื้องหน้าแปลนของล้อจะมีการเยื้องในลักษณะเข้าตัวรถข้อดีคือเพิ่มความกว้างฐานล้อให้รถมีการทรงตัวดีขึ้น ข้อเสียคือ กรณีตกหลุม หรือยางระเบิด รถจะเลี้ยวเองหรือฉกออกข้างนอกมากยิ่งขึ้น

2. ระยะ Positive offset หรือ ออฟเซ็ตบวก
จะมีการเยื้องระหว่างจุดกึ่งกลางเส้นแบ่งครึ่งล้อตามแนวขวางกับหน้าแปลนของล้อโดยการเยื้องหน้าแปลนของล้อจะมีการเยื้องในลักษณะออกตัวรถ ข้อดีคือรถจะไม่ฉกหรือเลี้ยวกะทันหันจนเกิดอันตราย กรณีเมื่อเกิดยางระเบิด หรือตกหลุมแรงๆ ข้อเสียคือถ้าล้อจะยิ่ง “หุบ” เข้าด้านใน อาจจะติดช่วงล่าง และดูไม่เต็มซุ้ม

3. Zero offset หรือ ออฟเซ็ตศูนย์
จุดกึ่งกลางเส้นแบ่งครึ่งล้อตามแนวขวางกับหน้าแปลนของล้อจะอยู่ที่จุดกึ่งกลางกันพอดี

แบ่งกึ่งกลางล้อ

Offset มันมีผลอย่างไรกับรถเรา??
การที่เราเลือกล้อที่ตั้งระยะ offset ไว้ในระยะที่แตกต่างกันทั้ง 3 แบบนั้น เราจะพบว่าระยะ offset ทั้ง3แบบล้วนมีผลทำให้ตำแหน่งของล้อรถเราอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างกันไปโดยถ้าเราเลือกระยะที่ออฟเซ็ตลบผลที่ตามมานั้นก็คือล้อเราจะมีลักษณะที่ยื่นออกไปข้างนอกมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ Track Width (ระยะระหว่างเส้นกึ่งกลางยาง) มีค่าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ Body Roll (การโคลงของตัวรถ) มีค่าน้อยลงนั่นเองครับ

 

วิธีดู Offset ล้อแม็ก 

ในทางกลับกันถ้าเราเลือกระยะที่ออฟเซ็ตบวกผลที่ตามมานั้นก็คือล้อรถเราจะอยู่ในตำแหน่งที่หดเข้าไปในซุ้มล้อแต่ถ้าเราเลือกระยะที่ออฟเซ็ตศูนย์นั้นรถเราจะไม่มีการยื่นหรือหดใดๆขึ้นนั้นเอง

 

ออฟเซ็ตของล้อดูอย่างไรแล้วจะ

ดูระยะOffset ยังไง?
สำหรับการดูออฟเซ็ตล้อนั้น ลองสังเกตุได้ที่ตำแหน่งต่างๆของล้อคือเรามักพบได้ดังนี้ด้านหลังล้อบ้างหลังก้านล้อ และหลังดุมล้อบ้างเป็นส่วนมาก หรือบางทีมักซ้อนอยู่ที่ กลางดุมล้อสำหรับล้อบางยี่ห้อที่เป็น “ดุมหลุม” และมีฝาปิด แล้วแต่การดีไซน์และต้องลองสังเกตอักษรที่มีคำว่า E.T. แล้วต่อด้วยตัวเลข พร้อมเครื่องหมายบวกหรือลบ นั้นมันจะเป็นการบ่งบอกว่าออฟเซ็ตที่เราเลือกนั้นอยู่ที่เท่าไร

 

ออฟเซ็ท +55
ออฟเซ็ท +55

ออฟเซ็ท +47
ออฟเซ็ท +47

 

การวัดออฟเซ็ตด้วยไม้บรรทัด
การวัดออฟเซ็ตด้วยไม้บรรทัด

หรือจะวัดแบบดิบๆ เช่นนี้ก็ได้เลย