Categories
ล้อแม็กซ์

Black Angel ล้อแม็ก ดีไซน์หรู สำหรับรถกระบะและ SUV

ล้อแม็ก กระบะ

แน่ะนำล้อแม็กใส่รถยนต์ suv และรถกระบะ คันใหม่ เลือกใช้ล้อแม็ก BLACK ANGEL Series  ล้อแม็ก ดีไซน์หรู ขอบ 18 และ ขอบ20

 size 18″x9.0″ 6×139.7   et 20 ราคา 8,150 บาทต่อวง
 size 20″x9.0″ 6×139.7   et 20 ราคา10,150บาทต่อวง
ล้อแม็กกระบะ
 BLACK ANGLE 8 ล้อแม็ก ดีไซน์หรู ขอบ 18
 size18″x8.5″ 6×139.7 et 35 ราคา 7500 บาทต่อวง
 ล้อแม็ก ดีไซน์หรู
BLACK ANGEL 7  ล้อแม็ก ดีไซน์หรู ขอบ20
size 20″x9.0″ 6×139.7   et 20 ราคา 8,600บาทต่อวง
  ล้อแม็ก ขอบ20

BLACK ANGLE 5 ล้อแม็ก ดีไซน์หรู ขอบ 18 และ ขอบ20 ล้อแม็ก กระบะ ออฟโรด สำหรับรถกระบะและ SUV สายลุย

 size 18″x9.0″ 6×139.7   et 20 ราคา 6,900 บาทต่อวง
 size 18″x9.0″ 6×114.3   et 20 ราคา 6,900 บาทต่อวง
 size 20″x9.0″ 6×139.7   et 20 ราคา 8,600.บาทต่อวง
size 20″x9.0″ 6×114.3    et 20 ราคา 8,600.บาทต่อวง
 ล้อแม็ก