toyota revo 2023 สีดำใหม่ป้ายแดงล้อใหม่ร้านฟ้าเจริญยางยนต์

รถใหม่ป้ายแดงอยางหล่อต้องเปลี่ยนล้อใหม่ผลงานล่าสุดจากร้านฟ้าเจริญยางยนต์

โตโยต้า รีโว 4ประตู ราคา 2023 รุ่น Prerunner และ 4×4
Double Cab 4×4 2.4 Mid ราคา 1,005,000 บาท

Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High AT ราคา 1,032,000 บาท

Double Cab Prerunner 2×4 2.4 High ราคา 982,000 บาท

Double Cab Prerunner 2×4 2.4 Mid AT ราคา 941,000 บาท

ฟ้าเจริญยางยนต์

ล้อ lenso 95G 18”10.5 สีดำด้าน ทั้ง 4 วง เพจ FB : ฟ้าเจริญยางยนต์